Vi utbildar morgondagens framtid


Söderby Friskola är en enparallellig grundskola F-9 med fritidsavdelning.
På Söderby Friskola får eleverna ta del av en modern, flexibel och utmanande undervisning där höga förväntningar förenat med kompensatoriskt stöd
leder till goda resultat.
För oss är det viktigt att eleverna får med sig såväl goda ämneskunskaper
som en utvecklad förmåga att kunna leva i en ständigt föränderlig värld
där det ställs krav på flexibilitet och god samarbetsförmåga.
På Söderby Friskola arbetar vi därför aktivt med såväl kunskaps- som demokratiuppdraget.
Vi ser den goda tillgången på Chromebooks och Clevertouch interaktiva
skärmar, satsningen på fler pedagoger i klassrummen och vårt arbete med trygghetsskapande aktiviteter som tydliga framgångsfaktorer i detta arbete.
  

Snabblänkar

Aktuellt


Rektorsbrev för september utlagt!

Löpande information från rektor Elena Alge
finns nu upplagt på hemsidan och hittas på
rektorns informationssida!
Länken är även upplagd bland snabblänkarna
på vänster sida och i menyn.

Matsedel

Klicka på matsedeln för innehåll i maten!

Kalender