Ansökan till skolan

När ni anmäler ert barn till kösystemet samtycker ni till att era och ert barns personuppgifter samlas in och behandlas i enlighet med rättsliga förpliktelser enligt skollagen och hantering av Söderby Friskolas kösystem.
Om ni inte godkänner detta kan barnet inte stå i vårt kösystem