Vi utbildar morgondagens framtid

Söderby Friskola är en enparallellig grundskola F-9 med fritidsavdelning.
På Söderby Friskola får eleverna ta del av en modern, flexibel och utmanande undervisning där höga förväntningar förenat med kompensatoriskt stöd leder till goda resultat.
För oss är det viktigt att eleverna får med sig såväl goda ämneskunskaper som en utvecklad förmåga att kunna leva i en ständigt föränderlig värld där det ställs krav på flexibilitet och god samarbetsförmåga.
På Söderby Friskola arbetar vi därför aktivt med såväl kunskaps- som demokratiuppdraget. Vi ser den goda tillgången på iPads och Chromebooks, satsningen på fler pedagoger i klassrummen och vårt arbete med trygghetsskapande aktiviteter som tydliga framgångsfaktorer i detta arbete.

Öppet hus för förskoleklass!

Här kommer ett coronaanpassat öppet hus i form av en video!
Kontakta rektor Elena Alge för mera information om skolan och
Anna Jäderbrink för frågor kring förskoleklass.
Klicka på respektive namn för kontakt!