Vi utbildar morgondagens framtid


Söderby Friskola är en enparallellig grundskola F-9 med fritidsavdelning.
På Söderby Friskola får eleverna ta del av en modern, flexibel och utmanande undervisning där höga förväntningar förenat med kompensatoriskt stöd
leder till goda resultat.
För oss är det viktigt att eleverna får med sig såväl goda ämneskunskaper
som en utvecklad förmåga att kunna leva i en ständigt föränderlig värld
där det ställs krav på flexibilitet och god samarbetsförmåga.
På Söderby Friskola arbetar vi därför aktivt med såväl kunskaps- som demokratiuppdraget.
Vi ser den goda tillgången på Chromebooks och Clevertouch interaktiva
skärmar, satsningen på fler pedagoger i klassrummen och vårt arbete med trygghetsskapande aktiviteter som tydliga framgångsfaktorer i detta arbete.
  

Snabblänkar


Verkssamhetsplanen

Verksamhetsplanen finns i dokumentbank här!

Aktuellt

Upprop 
Onsdag 16 august 2023 kl. 9.00

Öppet hus
30 november

Studiedag 
15 december

Skolavslutning
 21 december 2023

Terminsstart Vt -24
10 januari (enligt schema)

Klicka på länken för att hitta datumen för det nationella proven för år 3, 6 och 9. 

MATSEDEL
Klicka på matsedeln
för innehåll i maten!

Skoljoggen bjöd på fint väder, kämpande barn och ungdomar samt en ivrig hejarklack i förskolan sysslagården som också bjöd på vatten till alla som kämpade.😊
Våra sexor var idag i gamla stan. De skulle hitta olika exempel på vittring och erosion, olika ekosystem samt hade en matematisk utmaning genom att mäta obelisken. En härlig dag som också bjöd på strålande väder.🌞🪻🪴🐜🐌🐛🪿