Engagemang - delaktighet - trygghet


Söderby Friskola är en enparallellig grundskola F-9 med fritidsavdelning. Vi är en fristående ekonomisk förening; en skola som drivs utan utan vinstintresse och där eventuellt överskott går direkt tillbaka in i verksamheten.
På Söderby Friskola får eleverna ta del av en modern, flexibel och utmanande undervisning där höga förväntningar förenat med kompensatoriskt stöd
leder till goda resultat.
För oss är det viktigt att eleverna får med sig såväl goda ämneskunskaper
som en utvecklad förmåga att kunna leva i en ständigt föränderlig värld
där det ställs krav på flexibilitet och god samarbetsförmåga.
På Söderby Friskola arbetar vi därför aktivt med såväl kunskaps- som demokratiuppdraget.
Vi ser den goda tillgången på Chromebooks och Clevertouch interaktiva
skärmar, satsningen på fler pedagoger i klassrummen och vårt arbete med trygghetsskapande aktiviteter som tydliga framgångsfaktorer i detta arbete.
  

Snabblänkar


Verkssamhetsplanen

Verksamhetsplanen finns i dokumentbank här!

Aktuellt

Terminsstart Vt -24
10 januari (enligt schema)

Öppet hus
7 maj 

Skolavslutning
12 juni, kl. 9:00

Klicka på länken för att hitta datumen för det nationella proven för år 3, 6 och 9. 

MATSEDEL
Klicka på matsedeln
för innehåll i maten!

Ett tillfälligt fel har uppstått med Instagramflödet. Var vänlig försök igen senare.