Hela vårt team

För mera info om roller och kontaktuppgifter
besök respektive personalsida via rubriklänkarna!

Elena Alge
Elena Alge
Christopher Lindqvist
Christopher Lindqvist
Ammi Klans
Ammi Klans
Ana Morales
Ana Morales
Anders Ahl
Anders Ahl
Anna Barnholdt
Anna Barnholdt
Anna Esteman
Anna Esteman
Anna Jäderbrink
Anna Jäderbrink
Anna-Lena Rickardsson
Anna-Lena Rickardsson
Birgitta Sjöberg
Birgitta Sjöberg
Elisabeth Carlman
Elisabeth Carlman
Erik Bollvik
Erik Bollvik
Göran Strömberg
Göran Strömberg
Helene Pettersson
Helene Pettersson
Johan Johnsson
Johan Johnsson
Jonas Green
Jonas Green
Jonna Österlind
Jonna Österlind
Jonny Andersson
Jonny Andersson
Karin Bolander
Karin Bolander
Lena Hyllenbom
Lena Hyllenbom
Mauricio Rojas
Mauricio Rojas
Monica Ahlberg
Monica Ahlberg
Petter Alge
Petter Alge
Sandra Edman
Sandra Edman
Rachid Karlsson
Rachid Karlsson
Sara Tengstedt
Sara Tengstedt
Reine Hoffsten
Reine Hoffsten
Stefan Nederhed
Stefan Nederhed
Rikard Lundberg
Rikard Lundberg
Annette De Giorgio
Annette De Giorgio
Camilla Jangebrink
Camilla Jangebrink
Christian Francke
Christian Francke
Susanne Rendlert
Susanne Rendlert
Kim Hedbom
Kim Hedbom
Arne Närström
Arne Närström