Styrelsen

Styrelsen i Söderby Friskolas
ekonomiska förening

StyrelseordförandeAnna BarnholdtPersonal
LedamotLena HyllenbomPersonal
LedamotKarin BolanderPersonal
Ledamot
Helene Birknert
Förälder
Ledamot
Martin Gråfors
Förälder
Ledamot
Reneida Nilsson
Förälder
LedamotRikard LundbergPersonal
SuppleantFadi TalibFörälder
SuppleantUlrika LarssonPersonal
SuppleantJonna Hamlin MuntzingFörälder
SuppleantMagnus EkmanFörälder