Skolhälsan

Camilla Jangebrink
Skolsköterska

Jag heter Camilla och arbetar som Skolsköterska på Söderby Friskola. Jag har arbetat som sjuksköterska sedan-94 och inom Skolhälsovården sedan -01. Trivs mycket bra och älskar att arbeta med barn och ungdomar!
Mina fritidsintressen är min familj, våra 2 hundar, friskvård, resor, pyssla i trädgården och med heminredning när tiden räcker till 
Kontakta mig här!

Susanne Rendlert
Kurator

Jag har arbetat med att coacha och stötta barn och ungdomar i
hela mitt yrkesliv för att jag tycker att det är viktigt och jätteroligt.
Jag har arbetat som skolkurator på Söderby Friskola sedan november 2017.
På min fritid så är jag ute i naturen så mycket jag kan, gärna med min familj, min hund och mina två islandshästar.
Kontakta mig här!

Christian Francke
Skolläkare

Staffan Wessberg
Skolpsykolog

Lite om vårt arbete

Skolsköterskan

Skolsköterskan är en del av skolans lokala elevhälsa.
Genom sin utbildning och yrkeserfarenhet har sköterskan goda kunskaper om vad som främjar respektive hotar barns hälsa och utveckling. Det hälsofrämjande arbetet bedrivs på individ,  grupp och organisationsnivå.
Skolsköterskan erbjuder medicinska insatser enligt skollagen till alla barn och ungdomar från förskoleklass till och med åk 9. Sköterskan utför hälsokontroller,
(t.ex. längd, vikt, syn och ryggkontroll), där bland annat hälsobesök, hälsosamtal och vaccinationer ingår samt enklare sjukvårdsinsatser och remisshantering. Dessutom har skolsköterskan fortlöpande samverkan med exempelvis barnläkarmottagning, barnpsykiatrin, vårdcentral, habilitering, logoped och socialtjänst. Elever och föräldrar kan på eget initiativ kontakta skolsköterskan.

Skolläkaren

Skolläkaren följer elevens hälsa och utveckling under hela skoltiden med hjälp av skolsköterskan och vidtar åtgärder utifrån elevens behov.

Kuratorn